Uruchomienie pierwszego w Polsce salonu florystycznego połączonego z kawiarnią Tiffany Flowers & Cafe

Nazwa beneficjenta: 
Tiffany & Friends Agnieszka Tiffany Jaworska

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 143 400.26
Wydatki kwalifikowalne: 
864 798.68
Dofinansowanie: 
518 879.20
w tym UE: 
518 879.20
Wkład własny: 
345 919.48
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-016/10
Nazwa beneficjenta: 
Tiffany & Friends Agnieszka Tiffany Jaworska
Miejscowość: 
Warszawa
Kod pocztowy: 
02-972

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Magdalena Butrym

Alicja w Krainie Tiffany