Podniesienie konkurencyjności Firmy B14 Centrum Opieki Stomatologicznej i Lekarskiej NZOZ poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i udoskonalenie dotychczasowej oferty

Nazwa beneficjenta: 
Piotr Tybura B14 Centrum Opieki Stomatologicznej i Lekarskiej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
151 987.00
Wydatki kwalifikowalne: 
151 400.00
Dofinansowanie: 
90 840.00
w tym UE: 
90 840.00
Wkład własny: 
60 560.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-040/10
Nazwa beneficjenta: 
Piotr Tybura B14 Centrum Opieki Stomatologicznej i Lekarskiej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu