WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZĘTU ORAZ WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO

Nazwa beneficjenta: 
Studio Kosmetyczne Kutek Monika Anna

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
46 659.28
Wydatki kwalifikowalne: 
46 581.39
Dofinansowanie: 
27 948.83
w tym UE: 
27 948.83
Wkład własny: 
18 632.56
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-054/10
Nazwa beneficjenta: 
Studio Kosmetyczne Kutek Monika Anna
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu