Zakup i instalacja nowej prasy do produkcji bloczków silikatowych na terenie Zakładu Wapienno – Piaskowego Trąbki

Nazwa beneficjenta: 
Silikaty Trąbki sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Marianowo
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
3 180 546.58
Wydatki kwalifikowalne: 
3 100 759.16
Dofinansowanie: 
984 367.98
w tym UE: 
836 712.77
Wkład własny: 
2 116 391.18
% dofinansowania: 
31.75
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-059/08
Nazwa beneficjenta: 
Silikaty Trąbki sp. z o.o.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-207

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu