WindTech Leśno - technologia czystej energii

Nazwa beneficjenta: 
Dr Barzyk Consulting Grzegorz Barzyk

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
1 437 999.52
Wydatki kwalifikowalne: 
1 265 514.40
Dofinansowanie: 
759 308.64
w tym UE: 
645 412.33
Wkład własny: 
506 205.76
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-068/09
Nazwa beneficjenta: 
Dr Barzyk Consulting Grzegorz Barzyk
Miejscowość: 
Mierzyn
Kod pocztowy: 
72-006

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Reportaż

Powiew energii

Autor: Eliza Salamon

W ramach realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020” wcielone w życie zostało wiele inwestycji. Umieszczone na liście projektów dofinansowanych pomysły wielu firm i przedsiębiorstw otrzymały poparcie w postaci niezbędnego do rozwoju dofinansowania.

Tytuł projektu:
WindTech Leśno - technologia czystej energii
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa