Wdrożenie nowoczesnej technologii satelitarnych pomiarów GPS i zastosowanie jej w procesie realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne INWAR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kołbaskowo
Nowe Warpno
Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
122 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
100 000.00
Dofinansowanie: 
60 000.00
w tym UE: 
51 000.00
Wkład własny: 
40 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-072/08
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne INWAR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu