Podniesienie konkurencyjności NZOZ Ewa i Waldemar Mazur S.C. poprzez uruchomienie nowego gabinetu oraz wprowadzenie nowych usług w zakresie stomatologii

Nazwa beneficjenta: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Waldemar Mazur S.C.

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
215 173.65
Wydatki kwalifikowalne: 
127 842.00
Dofinansowanie: 
76 705.20
w tym UE: 
65 199.42
Wkład własny: 
51 136.80
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-080/08
Nazwa beneficjenta: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa i Waldemar Mazur S.C.
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu