Zwiększenie potencjału konkurencyjnego i ekonomicznego Firmy Handlowej Import– Eksport Perła S.C. Jerzy, Adam Maciaszek poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej firmy.

Nazwa beneficjenta: 
Firma Handlowa Import – Eksport Perła S.C. Jerzy, Adam Maciaszek

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
203 526.40
Wydatki kwalifikowalne: 
163 183.00
Dofinansowanie: 
97 909.80
w tym UE: 
97 909.80
Wkład własny: 
65 273.20
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-088/10
Nazwa beneficjenta: 
Firma Handlowa Import – Eksport Perła S.C. Jerzy, Adam Maciaszek
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu