Budowa i wyposażenie zakładu poligraficznego firmy Designer w Mierzynie w celu rozwoju działalności i wzrostu konkurencyjności.

Nazwa beneficjenta: 
DESIGNER BIURO USŁUG POLIGRAFICZNYCH MARCIN CZAJKOWSKI

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 438 125.04
Wydatki kwalifikowalne: 
2 000 000.00
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
w tym UE: 
849 999.98
Wkład własny: 
1 000 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-091/09
Nazwa beneficjenta: 
DESIGNER BIURO USŁUG POLIGRAFICZNYCH MARCIN CZAJKOWSKI
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-465

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu