Poprawa konkurencyjności gabinetu poprzez inwestycje umożliwiające świadczenie innowacyjnych usług stomatologicznych w Stargardzie Szczecińskim.

Nazwa beneficjenta: 
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - lekarz stomatolog Roman Hamulak

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
97 908.00
Wydatki kwalifikowalne: 
81 918.00
Dofinansowanie: 
49 150.80
w tym UE: 
41 778.18
Wkład własny: 
32 767.20
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-095/09
Nazwa beneficjenta: 
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna - lekarz stomatolog Roman Hamulak
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu