Chirurgia plastyczno-rekonstrukcyjna piersi z zastosowaniem innowacyjnej metody znieczulenia doopłucnowego i PCA

Nazwa beneficjenta: 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Tomasz Nikodemski

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
184 459.30
Wydatki kwalifikowalne: 
184 437.30
Dofinansowanie: 
110 662.38
w tym UE: 
110 662.38
Wkład własny: 
73 774.92
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-101/10
Nazwa beneficjenta: 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Tomasz Nikodemski
Miejscowość: 
Dobra
Kod pocztowy: 
72-003

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu