Wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym firmy Gold Mark, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesu produkcyjnego

Nazwa beneficjenta: 
GOLD-MARK Andrzej Sałuda

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 400 062.74
Wydatki kwalifikowalne: 
1 123 271.75
Dofinansowanie: 
673 962.31
w tym UE: 
572 867.95
Wkład własny: 
449 309.44
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-116/09
Nazwa beneficjenta: 
GOLD-MARK Andrzej Sałuda
Miejscowość: 
Buk
Kod pocztowy: 
72-003

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu