Uruchomienie przedszkola prywatnego wykorzystującego założenia pedagogiki Marii Montessori

Nazwa beneficjenta: 
Horme spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 052 486.41
Wydatki kwalifikowalne: 
940 090.40
Dofinansowanie: 
564 054.22
w tym UE: 
479 446.07
Wkład własny: 
376 036.18
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-118/08
Nazwa beneficjenta: 
Horme spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Kurów
Kod pocztowy: 
72-001

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu