Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań samochodowej branży naprawczej poprzez uruchomienie nowoczesnej blacharni – lakierni.

Nazwa beneficjenta: 
Łowkis-Łozowski S.C.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 502 524.06
Wydatki kwalifikowalne: 
2 017 311.60
Dofinansowanie: 
999 380.05
w tym UE: 
849 473.02
Wkład własny: 
1 017 931.55
% dofinansowania: 
49.54
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-123/08
Nazwa beneficjenta: 
Łowkis-Łozowski S.C.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-220

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu