Wzrost konkurencyjności Gabinetu dentystycznego w Policach poprzez inwestycje w specjalistyczne urządzenia

Nazwa beneficjenta: 
SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE DDENT DIANA MUCHAJER-UCHNIEWSKA

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
475 964.03
Wydatki kwalifikowalne: 
473 927.52
Dofinansowanie: 
236 963.76
w tym UE: 
201 419.18
Wkład własny: 
236 963.76
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-135/09
Nazwa beneficjenta: 
SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE DDENT DIANA MUCHAJER-UCHNIEWSKA
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu