Uruchomienie nowoczesnego ośrodka modelowania sylwetki Fitness Club w Policach.

Nazwa beneficjenta: 
BUTTERFLY Fitness Club Agnieszka Sura

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 437 147.88
Wydatki kwalifikowalne: 
993 301.30
Dofinansowanie: 
496 650.65
w tym UE: 
422 153.04
Wkład własny: 
496 650.65
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-138/09
Nazwa beneficjenta: 
BUTTERFLY Fitness Club Agnieszka Sura
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu