Wzrost konkurencyjności gabinetu lekarskiego Położniczo-Ginekologicznego poprzez zakup nowoczesnej i innowacyjnej aparatury USG D3/D4

Nazwa beneficjenta: 
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Jolanta Misiak

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
150 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
150 000.00
Dofinansowanie: 
90 000.00
w tym UE: 
76 499.99
Wkład własny: 
60 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-141/09
Nazwa beneficjenta: 
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Jolanta Misiak
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu