Wzrost konkurencyjności gabinetu rehabilitacyjnego w Stargardzie Szczecińskim poprzez jego rozbudowę i zakup innowacyjnych urządzeń fizjoterapeutycznych

Nazwa beneficjenta: 
Maćkowiak Hubert

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
99 582.25
Wydatki kwalifikowalne: 
92 527.84
Dofinansowanie: 
55 516.70
w tym UE: 
47 189.19
Wkład własny: 
37 011.14
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-149/09
Nazwa beneficjenta: 
Maćkowiak Hubert
Miejscowość: 
Stargard Szczec.
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu