Rozbudowa zasobów produkcyjnych oraz zakresu działalności firmy Drucker w zakładzie produkcyjnym w Ustowie nr 40 D, w celu zwiększenia wydajności produkcji i rentowności działalności.

Nazwa beneficjenta: 
Drucker Adam Stec

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 410 930.05
Wydatki kwalifikowalne: 
1 949 566.60
Dofinansowanie: 
994 676.84
w tym UE: 
845 475.30
Wkład własny: 
954 889.76
% dofinansowania: 
51.02
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-160/08
Nazwa beneficjenta: 
Drucker Adam Stec
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-075

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu