Dynamiczny rozwój i umocnienie pozycji rynkowej firmy CRD Centrum Doradztwa Olga Błaszczyk poprzez zakup nowej siedziby i wprowadzenie innowacyjnych usług

Nazwa beneficjenta: 
CRD Centrum Doradztwa Olga Błaszczyk

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
247 050.56
Wydatki kwalifikowalne: 
123 422.20
Dofinansowanie: 
74 053.32
w tym UE: 
62 945.31
Wkład własny: 
49 368.88
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-168/09
Nazwa beneficjenta: 
CRD Centrum Doradztwa Olga Błaszczyk
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu