Dofinansowanie zakupu dwóch pięcioosiowych centrów obróbczych dla działalności prowadzonej w Przecławiu

Nazwa beneficjenta: 
FP WENGLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 873 303.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 719 598.62
Dofinansowanie: 
861 090.94
w tym UE: 
731 927.29
Wkład własny: 
858 507.68
% dofinansowania: 
50.08
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-177/08
Nazwa beneficjenta: 
FP WENGLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-365

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu