Dywersyfikacja działalności firmy Usługi – Handel Jacek Gruszka poprzez utworzenie innowacyjnego Domu Opieki Dziennej nad Dziećmi

Nazwa beneficjenta: 
Usługi - Handel Jacek Gruszka

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 009 467.00
Wydatki kwalifikowalne: 
699 145.05
Dofinansowanie: 
419 487.03
w tym UE: 
419 487.03
Wkład własny: 
279 658.02
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-188/09
Nazwa beneficjenta: 
Usługi - Handel Jacek Gruszka
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu