Rozwój systemu obsługi klientów w firmie Drucker, poprzez zakup urządzeń do działu przygotowalni druku w zakładzie poligraficznym w Ustowie.

Nazwa beneficjenta: 
Drucker Adam Stec

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
622 200.00
Wydatki kwalifikowalne: 
510 000.00
Dofinansowanie: 
306 000.00
w tym UE: 
260 099.99
Wkład własny: 
204 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-191/09
Nazwa beneficjenta: 
Drucker Adam Stec
Miejscowość: 
Ustowo
Kod pocztowy: 
70-001

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu