Wzrost konkurencyjności spółki Paleta na rynku europejskim poprzez uruchomienie produkcji palet oraz stworzenie zaplecza magazynowego

Nazwa beneficjenta: 
Paleta Spółka Jawna Beata Kramer, Agnieszka Sobol-Gulbinowicz

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Kobylanka
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 381 827.21
Wydatki kwalifikowalne: 
854 326.08
Dofinansowanie: 
512 595.64
w tym UE: 
512 595.64
Wkład własny: 
341 730.44
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-228/10
Nazwa beneficjenta: 
Paleta Spółka Jawna Beata Kramer, Agnieszka Sobol-Gulbinowicz
Miejscowość: 
Kobylanka
Kod pocztowy: 
73-108

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu