Nowoczesne Mikroprzedsiębiorstwo Budowlane na miarę XXI wieku. Innowacja Procesowa i Produktowa

Nazwa beneficjenta: 
COMPARPOL Sp. z o. o.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 095 986.74
Wydatki kwalifikowalne: 
1 685 724.15
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
w tym UE: 
849 999.99
Wkład własny: 
685 724.15
% dofinansowania: 
59.32
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-233/09
Nazwa beneficjenta: 
COMPARPOL Sp. z o. o.
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu