Wzrost konkurencyjności Rzemieślniczego Zakładu Stolarskiego w Suchaniu poprzez zakup innowacyjnej energooszczędnej suszarni próżniowej do drewna

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Stolarski Wiesław Adrabiński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Suchań
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
514 853.76
Wydatki kwalifikowalne: 
513 331.53
Dofinansowanie: 
307 998.91
w tym UE: 
261 799.06
Wkład własny: 
205 332.62
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-246/09
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Stolarski Wiesław Adrabiński
Miejscowość: 
Suchań
Kod pocztowy: 
73-132

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu