Innowacje przez wyposażenie i modernizacje

Nazwa beneficjenta: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardnie Mariusz Biskot

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Gryfino
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
166 087.56
Wydatki kwalifikowalne: 
160 285.40
Dofinansowanie: 
96 171.24
w tym UE: 
81 745.54
Wkład własny: 
64 114.16
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-267/09
Nazwa beneficjenta: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardnie Mariusz Biskot
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-260

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu