Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez modernizację warsztatu oraz zakup nowych maszyn i urządzeń umożliwiających wdrożenie nowych usług na rynku lokalnym.

Nazwa beneficjenta: 
Sawicki Krzysztof Romuald Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
144 591.95
Wydatki kwalifikowalne: 
115 517.99
Dofinansowanie: 
69 310.79
w tym UE: 
69 310.79
Wkład własny: 
46 207.20
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-283/10
Nazwa beneficjenta: 
Sawicki Krzysztof Romuald Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu