Usługi gastronomiczne drogą do podniesienia konkurencyjności Domu Weselnego LILA PARK

Nazwa beneficjenta: 
LILA PARK Lidia Czapska

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
199 999.77
Wydatki kwalifikowalne: 
163 934.23
Dofinansowanie: 
98 356.98
w tym UE: 
83 603.43
Wkład własny: 
65 577.25
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-320/09
Nazwa beneficjenta: 
LILA PARK Lidia Czapska
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-497

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu