Innowacyjna stomatologia ze specjalizacją w kierunku pedodoncji

Nazwa beneficjenta: 
ORODENT Joanna Bochniak - Dojss

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
187 809.60
Wydatki kwalifikowalne: 
187 809.60
Dofinansowanie: 
112 685.75
w tym UE: 
112 685.75
Wkład własny: 
75 123.85
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-364/10
Nazwa beneficjenta: 
ORODENT Joanna Bochniak - Dojss
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-811

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu