Wdrożenie innowacyjnej technologii pomiarowej oraz zakup środka transportu kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Geodezja Piotr Chojnacki Wioletta Chojnacka

Nazwa beneficjenta: 
Geodezja Piotr Chojnacki Wioletta Chojnacka

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
199 584.00
Wydatki kwalifikowalne: 
163 293.00
Dofinansowanie: 
80 883.70
w tym UE: 
80 883.70
Wkład własny: 
82 409.30
% dofinansowania: 
49.53
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-425/10
Nazwa beneficjenta: 
Geodezja Piotr Chojnacki Wioletta Chojnacka
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu