Akademia Odkrywców

Nazwa beneficjenta: 
Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
199 836.00
Wydatki kwalifikowalne: 
163 800.00
Dofinansowanie: 
98 280.00
w tym UE: 
98 280.00
Wkład własny: 
65 520.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-496/10
Nazwa beneficjenta: 
Pomysłowa Fabryka Tomasz Pietruszyński
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-360

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Reportaż

Wyobraźnia bez granic

Autor: Sara Schneps

Innowacyjny sposób poznawania świata jest z pewnością  cechą  charakterystyczną  warsztatów „Akademii Odkrywców”. Nie dość , że są  mobilni, bo sami odkrywają  wiele zakątków Polski, to również  innych potrafią  zachęcić  do ”podróży w nieznane”.

Tytuł projektu:
Akademia Odkrywców
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa