Produkcja i wprowadzenie na rynek nowego produktu

Nazwa beneficjenta: 
PLASITKON S.C. JAROSŁAW SADOWSKI, WALDEMAR SADOWSKI

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 016 973.44
Wydatki kwalifikowalne: 
832 800.00
Dofinansowanie: 
499 680.00
w tym UE: 
499 680.00
Wkład własny: 
333 120.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.01-32-541/10
Nazwa beneficjenta: 
PLASITKON S.C. JAROSŁAW SADOWSKI, WALDEMAR SADOWSKI
Miejscowość: 
STARGARD SZCZECIŃSKI
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu