Poprawa konkurencyjności firmy Proauto sp. z o.o. poprzez modernizację systemu zarządzania

Nazwa beneficjenta: 
Proauto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
249 353.36
Wydatki kwalifikowalne: 
201 034.00
Dofinansowanie: 
120 620.40
w tym UE: 
102 527.34
Wkład własny: 
80 413.60
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-011/09
Nazwa beneficjenta: 
Proauto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Mierzyn
Kod pocztowy: 
71-215

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu