Wzrost konkurencyjności MONPAT Sp. j. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki płyt meblowych

Nazwa beneficjenta: 
MONPAT - Patryk Cześniewicz i Monika Cześniewicz Spółka Jawna

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Wartość ogółem: 
868 236.94
Wydatki kwalifikowalne: 
624 200.10
Dofinansowanie: 
374 520.06
w tym UE: 
374 520.06
Wkład własny: 
249 680.04
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-013/10
Nazwa beneficjenta: 
MONPAT - Patryk Cześniewicz i Monika Cześniewicz Spółka Jawna
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu