Poprawa konkurencyjności Spółki Drogbud poprzez budowę nieruchomości magazynowo-biurowej i zakup innowacyjnych maszyn użytkowych

Nazwa beneficjenta: 
DROGBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Wartość ogółem: 
3 032 920.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 071 000.00
Dofinansowanie: 
1 242 600.00
w tym UE: 
1 242 600.00
Wkład własny: 
828 400.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-024/10
Nazwa beneficjenta: 
DROGBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu