Wprowadzenie innowacyjnego produktu - okien z energooszczędnych profili VEKA Alphaline 90 - poprzez wdrożenie specjalistycznych maszyn i budowę nowej hali firmy WESA SAWICCY w Tanowie.

Nazwa beneficjenta: 
WESA SAWICCY SPÓŁKA JAWNA

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Wartość ogółem: 
1 343 791.96
Wydatki kwalifikowalne: 
700 737.64
Dofinansowanie: 
420 442.58
w tym UE: 
420 442.58
Wkład własny: 
280 295.06
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-026/10
Nazwa beneficjenta: 
WESA SAWICCY SPÓŁKA JAWNA
Miejscowość: 
Tanowo
Kod pocztowy: 
72-004

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu