WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POMERANIAN TIMBER S.A. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII SUSZENIA DREWNA DZIĘKI ZAKUPOWI NOWOCZESNEJ SUSZARNI PRÓŻNIOWEJ

Nazwa beneficjenta: 
POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Ińsko
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 006 988.58
Wydatki kwalifikowalne: 
1 006 988.58
Dofinansowanie: 
503 494.29
w tym UE: 
503 494.29
Wkład własny: 
503 494.29
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-032/10
Nazwa beneficjenta: 
POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA
Miejscowość: 
SZCZECIN
Kod pocztowy: 
71-333

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu