Budowa instalacji do obróbki powierzchni konstrukcji stalowych

Nazwa beneficjenta: 
SINKOS Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
4 062 629.28
Wydatki kwalifikowalne: 
3 330 024.00
Dofinansowanie: 
1 665 012.00
w tym UE: 
1 665 012.00
Wkład własny: 
1 665 012.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-036/10
Nazwa beneficjenta: 
SINKOS Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-015

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu