Zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów parafinowych celem wprowadzenia nowych produktów i zmiany procesu produkcyjnego w firmie ART – POL w Stargardzie Szczecińskim.

Nazwa beneficjenta: 
ART – POL Artur Skoneczny – Spółka Jawna

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 607 226.68
Wydatki kwalifikowalne: 
1 288 214.01
Dofinansowanie: 
644 107.00
w tym UE: 
547 490.95
Wkład własny: 
644 107.01
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-038/08
Nazwa beneficjenta: 
ART – POL Artur Skoneczny – Spółka Jawna
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu