Innowacja w procesie produkcji schodów krokiem do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy Merbau na rynkach zagranicznych

Nazwa beneficjenta: 
Merbau s.c. Dzikowski Marcin, Dzikowski Mirosław

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Dębno
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 000 161.71
Wydatki kwalifikowalne: 
849 879.71
Dofinansowanie: 
509 927.82
w tym UE: 
509 927.82
Wkład własny: 
339 951.89
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-038/10
Nazwa beneficjenta: 
Merbau s.c. Dzikowski Marcin, Dzikowski Mirosław
Miejscowość: 
Suchlica
Kod pocztowy: 
74-404

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu