Zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i gumy na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego – azyle drogowe

Nazwa beneficjenta: 
CRB GROUP R. HOŁDAKOWSKI, M. BUSZKO, K. PARNOWSKI S.C.

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
479 295.88
Wydatki kwalifikowalne: 
396 943.10
Dofinansowanie: 
238 165.86
w tym UE: 
238 165.86
Wkład własny: 
158 777.24
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-058/10
Nazwa beneficjenta: 
CRB GROUP R. HOŁDAKOWSKI, M. BUSZKO, K. PARNOWSKI S.C.
Miejscowość: 
Strachocin
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu