Budowa hali i zakup urządzeń stanowiska do produkcji zbiorników ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki powyżej 5mm

Nazwa beneficjenta: 
Bud-Rem Spółka Jawna Leon Dziurleja

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
3 046 648.30
Wydatki kwalifikowalne: 
2 393 822.44
Dofinansowanie: 
1 436 293.46
w tym UE: 
1 220 849.43
Wkład własny: 
957 528.98
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-061/08
Nazwa beneficjenta: 
Bud-Rem Spółka Jawna Leon Dziurleja
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-015

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu