Wzrost konkurencyjności produktowej i procesowej firmy Voigt Promotion Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii drukowania wysokojakościowego druku UV oraz druku solwentowego

Nazwa beneficjenta: 
Voigt Promotion Sp. z o. o.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
5 900 080.69
Wydatki kwalifikowalne: 
4 587 697.83
Dofinansowanie: 
1 998 415.20
w tym UE: 
1 698 652.89
Wkład własny: 
2 589 282.63
% dofinansowania: 
43.56
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-061/09
Nazwa beneficjenta: 
Voigt Promotion Sp. z o. o.
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu