Zwiększenie konkurencyjności firmy BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowej linii produktów i usług oraz usprawnienie dotychczasowych procesów produkcyjnych

Nazwa beneficjenta: 
BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
7 747 607.58
Wydatki kwalifikowalne: 
1 166 871.20
Dofinansowanie: 
700 122.72
w tym UE: 
595 104.31
Wkład własny: 
466 748.48
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-062/09
Nazwa beneficjenta: 
BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Skarbimierzyce
Kod pocztowy: 
72-002

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu