Rozbudowa firmy oraz zakup maszyn i urządzeń sposobem na wprowadzenie innowacji na rynku regionalnym.

Nazwa beneficjenta: 
ZAKŁAD KAMIENIARSKI LASTRICO Jan Ziętek

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 058 453.29
Wydatki kwalifikowalne: 
2 625 280.19
Dofinansowanie: 
1 575 168.11
w tym UE: 
1 575 168.11
Wkład własny: 
1 050 112.08
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-069/09
Nazwa beneficjenta: 
ZAKŁAD KAMIENIARSKI LASTRICO Jan Ziętek
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-015

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu