Zakup urządzeń i oprogramowania komputerowego do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji pasywnych elementów światłowodowych

Nazwa beneficjenta: 
DLL Partners Dziubanowski - Leśniewski Spółka Jawna

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
924 499.90
Wydatki kwalifikowalne: 
756 786.80
Dofinansowanie: 
378 393.40
w tym UE: 
321 634.39
Wkład własny: 
378 393.40
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-070/08
Nazwa beneficjenta: 
DLL Partners Dziubanowski - Leśniewski Spółka Jawna
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-045