Modernizacja procesu chłodzenia i konfekcjonowania mieszanki gumowej w Zakładzie Przemysłu Gumowego STARGUM w Stargardzie Szczecińskim.

Nazwa beneficjenta: 
STARGUM ZAKŁAD PRZEMYSŁU GUMOWEGO JAN STANKIEWICZ

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 114 473.34
Wydatki kwalifikowalne: 
1 065 625.03
Dofinansowanie: 
532 812.51
w tym UE: 
452 890.62
Wkład własny: 
532 812.52
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-072/08
Nazwa beneficjenta: 
STARGUM ZAKŁAD PRZEMYSŁU GUMOWEGO JAN STANKIEWICZ
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu