Wykończenie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zakupem maszyn do precyzyjnej obróbki komponentów metalowych oraz linii technologicznej do mycia ultradźwiękowego

Nazwa beneficjenta: 
KRASPOL S.C. T. Kraśniewski, A. Senkowski

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 823 568.63
Wydatki kwalifikowalne: 
666 210.00
Dofinansowanie: 
399 726.00
w tym UE: 
339 767.10
Wkład własny: 
266 484.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-079/08
Nazwa beneficjenta: 
KRASPOL S.C. T. Kraśniewski, A. Senkowski
Miejscowość: 
Dołuje
Kod pocztowy: 
72-002

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu