Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania termoplastycznych granulatów TPE w Zakładzie Przemysłu Gumowego STARGUM w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
STARGUM ZAKŁAD PRZEMYSŁU GUMOWEGO JAN WINCENTY STANKIEWICZ

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 752 862.71
Wydatki kwalifikowalne: 
3 719 281.51
Dofinansowanie: 
1 859 640.75
w tym UE: 
1 859 640.75
Wkład własny: 
1 859 640.76
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-093/10
Nazwa beneficjenta: 
STARGUM ZAKŁAD PRZEMYSŁU GUMOWEGO JAN WINCENTY STANKIEWICZ
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu